разбирам [схващам, долавям]

to perceive

verb


Български-английски малък речник. 2014.

Look at other dictionaries:

 • долавям — гл. разбирам, схващам, възприемам, подразбирам, предусещам, догаждам, предугаждам, налучквам, предчувствувам, научавам гл. дочувам, подочувам гл. знам, чувствувам, ясно ми е, усещам гл. наблюдавам, забелязвам гл. откривам, разкривам, намирам,… …   Български синонимен речник

 • разбирам — гл. схващам, преценявам, разумявам, съзнавам, осъзнавам, обяснявам си, става ми ясно, проумявам, доумявам, вниквам, отгатвам, досещам се, познавам, подразбирам, поразбирам, идва ми умът, научавам, оставам с впечатление гл. умея, отбирам от, зная …   Български синонимен речник

 • схващам — гл. разбирам, възприемам, догаждам се, подразбирам, разумявам, прозирам, досещам се, проумявам, имам впечатление, добивам представа, отгатвам, съзирам, долавям, научавам, съзнавам, осъзнавам, виждам ясно, имам ясна представа, усещам гл. запомням …   Български синонимен речник

 • съзирам — гл. зървам, виждам, съглеждам, проглеждам, забелязвам, откривам гл. вниквам, прозирам, разбирам, схващам, долавям гл. гледам, поглеждам гл. различавам, разпознавам …   Български синонимен речник

 • познавам — гл. различавам, разграничавам, правя разлика, отличавам, разпознавам гл. отгатвам, проумявам, разбирам, схващам, догаждам се, угаждам, усещам, предугаждам, предусещам, долавям, научавам, налучквам, предчувствувам гл. знам, опознавам, изучавам гл …   Български синонимен речник

 • досещам се — гл. сещам се, припомням си, идва ми на ума, хрумва ми, теква ми, спомням си, подсещам се, догаждам, стига ми умът, довеждам се гл. съобразявам, схващам, долавям, разбирам, подразбирам, догаждам се гл. гадая, отгатвам, налучквам гл. надушвам,… …   Български синонимен речник

 • забелязвам — гл. бележа, отбелязвам, обръщам внимание, вземам бележка, записвам, означавам гл. зървам, съглеждам, откривам, съзирам, обръща ми вниманието, виждам, различавам гл. схващам, долавям, разбирам, усещам гл. наблюдавам гл. разкривам, намирам, улавям… …   Български синонимен речник

 • разкривам — гл. откривам, намирам, изнамирам, разгадавам, разузнавам, забелязвам гл. изследвам, разнищвам, разследвам, анкетирам гл. отгатвам, разбирам, схващам гл. излагам, показвам, посочвам, разбулвам, изваждам на бял свят, хвърлям светлина, излагам на… …   Български синонимен речник

 • слушам — гл. чувам, давам ухо, вслушвам се, ослушвам се, наострям уши, слухтя, долавям със слуха си, подслушвам гл. разбирам, схващам, внимавам, научавам гл. изпълнявам, мирувам, покорявам се, подчинявам се, послужвам гл. наблюдавам, следя внимателно,… …   Български синонимен речник

 • чувствувам — гл. изпитвам, усещам, почувствувам, възприемам, осезавам гл. душа, надушвам, разбирам, разумявам, схващам, долавям, съзнавам, предусещам, подушвам, получавам впечатление, предугаждам, угаждам гл. изживявам, преживявам, страдам, изстрадвам,… …   Български синонимен речник

 • виждам — гл. гледам, вглеждам се, поглеждам, заглеждам, позаглеждам, забелязвам, ставам свидетел, съглеждам, съзирам, зървам, съпикасвам, проглеждам, прозирам, наблюдавам гл. познавам, разбирам, съзнавам, схващам, сещам се, прави ми впечатление, обръща ми …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.